Обява от РА “Нови Искър” за назначаване на настойник

Със свое решение от 14.10.2010 г. Органът по настойничество и попечителство при район “Нови Искър” – СО, е назначил настойник на жителя на град Нови Искър Пламен Атанасов Вълчев, живеещ на адрес: гр.Нови Искър, ул.”Билка” № 1Б. Заинтересованите лица, могат да се запознаят със съдържанието на решението, което е на разположение в отдел „Човешки ресурси и …

Съобщения от районна администрация “Нови Искър”

Като част от категорията Документи в сайта www.noviiskar.bg, тук може да се запознаете с текстовете на различни по своя характер нови документи на районна администрация “Нови Искър” – СО, а именно – обяви, съобщения, покани и др. Днес публикуваме 3 документа, издадени от кмета инж.Валентин Котов, които документи, гражданите на района трябва да познават като …

ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИ ИСКЪР!WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera