Достъп до обществена информация по ЗДОИ

Според чл.2, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), обществена информация по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Този закон се прилага за достъп до …

ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИ ИСКЪР!WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera